เชิญเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เชิญเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ