เปลี่ยนสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

เรื่อง เปลี่ยนสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ