เปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ จว.ชายแดนใต้

รมช.ศธ.เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สงขลา เขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ให้การต้อนรับและร่วมงาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาติ เป็นการให้ความรู้และการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งส่งความรักและความปรารถนาดีแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชน ซึ่งรัฐบาลตระหนักและระลึกเสมอว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศ ควรที่จะต้องได้รับการพัฒนาดูแลให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในวันนี้และในอนาคต

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ในปีนี้ คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” เพื่อให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ใช้เป็นแนวทางในการสอนและแนะนำแก่เด็กๆ เพื่ออบรมบ่มเพาะให้เป็นเด็กดี ที่ต้องคิดดี พูดดี ทำดี มีความหมั่นเพียรในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามด้วย

จึงขอแสดงความขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ตลอดจนดารา นักแสดง และนักกีฬา ที่มาร่วมจัดงานเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความสำราญแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 17 คน พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ปัญหา จนถึงขณะนี้สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากทั้งฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ ดั่งเช่นภาพความสุขในการจัดงานวันเด็กในวันนี้


ถ่ายภาพ : นวรัตน์ รามสูต

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษา รวม 17 แห่ง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียน ที่จะเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งทางสติปัญญา ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมต่อไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/1/2559