(เพิ่มเติม) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คำสั่่งที่ 748/2560


คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 ที่ 748/2560

 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

—————————————–

Download คลิกที่นี่