เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด