เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ