เสมา 2 ชวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ทั่วประเทศ สู้ COVID-19 ด้วย “เกษตรปลอดภัย ส่งอาหารไทย สู้โควิด-19 พันธกิจอาชีวศึกษาเกษตร”

 width=