เสมา 2 ลุย วษท.มหาสารคาม มุ่งเดินหน้าขยายหลักสูตร “ชลกร” สำหรับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรชลกร รุ่นที่ 1 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางาน “การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร” (ชลกร) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษามีความพร้อม 100% ในการสอนทั้งครูผู้สอน และสถานที่ โดยจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

สำหรับพิธีส่งมอบ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบบ่อเปิด” โดยมี วษท. ต้นแบบ จำนวน 5 วิทยาลัยฯ นำร่อง ในการเปิดสอนหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม, 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี, 3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร, 4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และ 5) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ได้ดำเนินโครงการมาเพียง 1 ปีเศษ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สร้างกระแสให้สังคมและชุมชนเกิดการตื่นตัวเห็นความสำคัญและประโยชน์จาก “น้ำ” ซึ่งถือเป็นรากฐานของความยั่งยืนประเทศ จนนำมาสู่การจัดทำหลักสูตร นักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” รุ่นที่ 1 นี้ และในปัจจุบันมีหลายวิทยาลัยแสดงความต้องการที่จะเปิดสอนหลักสูตรชลกรในปีการศึกษาอีกหลายวิทยาลัย โดยตั้งเป้าที่จะขยายหลักสูตรทุก วษท. ทั่วประเทศ ผลิตนักบริหารจัดการน้ำสร้างคน ชุมชน เศรษฐกิจ และประเทศ

“หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ถือเป็นครั้งแรกและหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระดับ ปวส. ซึ่งไม่เฉพาะเด็กนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้ง 5 วิทยาลัยฯ นำร่อง แต่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่ทราบข่าว ก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนทหารจาก พล.ร.6 ร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ก็มาสมัครเข้าร่วมเรียนด้วย ถือเป็นความสำเร็จที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
11/6/2564