เสมา 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเข้าสอบ ที่ รร.บดินทรเดชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในการเตรียมความพร้อม ถือเป็นต้นแบบในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลทำความสะอาด การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) การจำกัดจำนวนนักเรียน ห้องสอบละไม่เกิน 20 คน การเปิดห้องสอบให้โปร่งอากาศถ่ายเทดี การสนับสนุน Face Shield ของเครือข่ายผู้ปกครอง ปรับข้อสอบให้เหมาะกับระยะเวลาการสอบทุกวิชา รวมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความมั่นใจว่า การจัดสอบนักเรียน ม.1 ทั่วประเทศ จะมีการป้องกันดูแลอย่างเข้มข้นด้วย

“ขอเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน โดยขอให้การสอบในครั้งนี้ ดำเนินไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จดังที่ทุกท่านตั้งใจ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/6/2563