เสมา2 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ย้ำนำความโดดเด่นในท้องถิ่นสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ​ในการสัมมนาผู้บริหาร​โรงเรียน​ไทยรัฐ​วิทยา​ ครั้งที่​ 39​ “ไทยรัฐ​วิทยากับชีวิต​วิถีใหม่” ณ ห้องเชียงรุ้ง ชั้น 1 โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ และนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วม
  width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศธ. ได้มีการบรรจุหลักสูตร Coding ไว้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้จัดการสอน Unplug Coding สำหรับเด็กทุกระดับชั้น เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเมื่อถึงระดับที่สูงขึ้นก็สามารถต่อยอดไปเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ตามความถนัด โดยที่ผ่านมามีการจัดอบรมครูออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) จำนวนกว่า 2 แสนคน และยังมีแผนจัดอบรม C4T Plus ในระยะต่อไปด้วย
นอกจากนี้ ทักษะที่นักเรียนได้รับจากการเรียน Coding ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายด้าน อาทิ สังคมศึกษา กีฬา และศิลปะ เป็นต้น โดยผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และครู จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กเรียนสิ่งที่ชอบ และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ ที่การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้ เช่น ความกตัญญู, ความมีน้ำใจ, มีความเมตตา และมีจิตสาธารณะ เป็นต้น
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ในเวลาต่อมา รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (วษท.เชียงราย) โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ให้การต้อนรับ
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก จึงได้ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ร่วมกันช่วยเหลือคนตกงานให้มีรายได้ โดยดำเนินการโครงการเป็นต้นแบบ “การทำเกษตรปราณีต 1 ไร่ 1 แสน” ให้พื้นที่ที่มีอยู่สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนได้ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้เกิดผลโดยเร็ว โดยการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนนั้นอาจจะเริ่มจากการนำพื้นที่ไม่ถึง 1 ไร่ ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก และใช้เครื่องมือแบบเดิมไปก่อน จากนั้นเมื่อมีรายได้มากขึ้น จึงขยายพื้นที่การผลิตตามความเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น
“ขอชื่นชม ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษา ที่ดำเนินงานตามนโยบายได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้ ขอฝากให้ วษท.เชียงราย ค้นหาสิ่งที่โดดเด่นของท้องถิ่น เป็นต้นแบบทางความคิดให้ประชาชนเพื่อไปปฏิบัติ ให้สังคมได้รับรู้และร่วมกันพัฒนาเกษตรกรรมนำครัวไทยสู่ครัวโลกได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษาของ วษท.เชียงราย และการจัดการเรียนการสอนการเกษตร อาทิ ชมแปลงนา ‘อุทยานภูมิปัญญาชาวนาไทย’, แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ และปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก เป็นต้น
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/9/2563