เสมา2 เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย มุ่งยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย” โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารระดับสูง ศธ. และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมุ่งพัฒนาจิตสำนึกของความรักชาติให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ตามนโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย หนึ่งในนโยบายหลัก ที่ช่วยปฏิรูปการศึกษาไปสู่ผู้เรียนโดยตรง
โดย ศธ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนวัดและประเมินผล เพื่อการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จะเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ให้นักเรียนได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุก ผ่านรูปแบบสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ นโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จะเน้นให้ครูช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และกระบวนการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยให้นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุก ผ่านรูปแบบสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องตามบริบทท้องถิ่นของแต่ละแห่ง เช่น เพลงแร็พ แหล่ หมอลำ และการจัดทำคลิปวีดีโอนำเข้าสู่บทเรียนที่มีศิลปินนักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้าถึงตัวเด็กโดยตรง ทำให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติไทยอีกด้วย
“ประวัติศาสตร์มีความหลากหลายมิติ สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุก ไม่ใช่แค่การท่องจำแบบในอดีต และการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้ทั้งครูและผู้เรียน เข้าใจพื้นฐานของตนและได้เรียนรู้ในเรื่องของความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนก่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติไทย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้รับฟังเพลงแร็พในโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ที่มีชื่อว่า “น้อย” โดยมี นายฐาฬ์ กุณฑลบุตร ศิลปินนักร้องนำวง badbaboon เขียนเพลงแร็พ และนายพิจักษ์ สว่างคำ มือกีต้าร์วง Skykickranger เขียนเนื้อเพลง ซึ่งเนื้อหาได้กล่าวถึงความเคยชินกับสิ่งเดิม ๆ และความรักที่ไม่หวือหวา แต่จะอยู่กับเราตลอด เช่นเดียวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ที่ถึงแม้จะไม่หวือหวา แต่ก็ยังคงอยู่กับเราตลอดไป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/9/2563