เสมา2 เยี่ยมชมนวัตกรรม BodiiRay-เครื่องมือทางการแพทย์ ของ NECTEC

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, นายไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เป้าหมายด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่
1) เครื่องบอดีเรย์ เอส (BodiiRay S) สำหรับเอ็กซเรย์อวัยวะภายในแบบ 2 มิติ เพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
2) เครื่องบอดีเรย์ อาร์ (BodiiRay R) คือ ชุดแปลงระบบเอ็กซเรย์แบบเก่าให้เป็นระบบดิจิทัล โดยอัพเกรดส่วนรับรังสีและสร้างภาพให้เป็นระบบดิจิทัล
3) เครื่องเดนตีสแกนกับแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม (DentiiScan and Digital Dentistry Platform) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบลำรังสีทรงกรวย สำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า
ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ นวัตภกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/10/2563