เห็นชอบโรงเรียนห้องเรียนกีฬา ภาคเหนือ

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” แห่งที่สองของภาคเหนือ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีส่วนสูงและความสามารถทางกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนฟรีชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” แห่งที่สองของภาคเหนือ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เห็นว่ามีการเตรียมการที่ดีมาก ในการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพและความพร้อมในการเปิดสอน อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และมีสถาบันการพลศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ด้วย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายการแข่งขันในระดับสากลของประเทศ

จึงได้เห็นชอบให้ “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์” เข้าร่วมโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” แห่งที่สองของภาคเหนือ ถัดจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย โดยมอบ สพฐ. และโรงเรียนร่วมเตรียมการความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ เช่น ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมฟุตบอล 2 สนาม โรงยิม รถรับส่งนักเรียน สถานที่หอพัก ฯลฯ

โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เน้นรูปร่างส่วนสูงและมีความสามารถทางกีฬา ใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง โดยนักเรียนทั้ง 80 คนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรี ที่พักฟรี อาหาร เสื้อผ้า ชุดฝึกซ้อม เครื่องแบบนักเรียนฟรี ฯลฯ จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งมีโควตาที่นั่งเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อีกด้วย

นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ชาวเพชรบูรณ์จะมีความสุขอย่างมากที่ รมช.ศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนห้องเรียนกีฬา เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการศึกษาและการกีฬาภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ยืนยันว่าจะร่วมกันมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการพัฒนานักเรียนที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬาอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีเส้นสายในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ตามที่ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำไว้

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.40 กล่าวยืนยันด้วยว่า ชาวมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง พร้อมจะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

นายวีระเดช เชื้อนาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า หลังจากนี้ สพฐ.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงหอพัก จัดทำแผนปรับปรุงสนาม ระบบไฟฟ้าสนาม ฯลฯ พร้อมทั้งจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อให้นักเรียนที่สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าเรียนได้ ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดย สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาในปีแรกทั้ง 4 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ย้ำว่า สพฐ. จะดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการห้องเรียนกีฬาเป็นงบดำเนินการปกติ แม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ตาม

สำหรับการนำเสนอความพร้อมของโรงเรียนครั้งนี้ มีผู้บริหารจากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมจำนวนมาก  อาทิ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก,  นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.เขต 40, นายจงรัก เกตแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, นายวีระเดช เชื้อนาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ฯลฯ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/5/2560