เอกสารการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

การดำเนินงาน


นโยบายเรียนฟรี 15 ปี


อย่างมีคุณภาพ


*******************


เอกสารเล่มนี้ นำเสนอถึงหลักการและเกณฑ์การพิจารณา ทั้งรายละเอียดการจัดสรรในแต่ละหมวด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องจะช่วยผลักดันนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้เกิดผลประโยชน์แก่เด็กและผู้เรียนทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง


คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างค่ะ


******************************


แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์