แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

***  แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ

และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  ***

 

 

Download เอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

ที่มา : สำนักบูรณาการการศึกษา 
โทร. 02 281 8880