แจ้งเปลี่ยนระบบเมล์ของกระทรวงศึกษาธิการ

          เนื่องด้วยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554  เวลา 20.00 น.  จะทำการเปลี่ยนระบบเมล์ของกระทรวงศึกษาธิการ จาก emisc.moe.go.th เป็น moe.go.th ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องการใช้งานได้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chk.moe.go.th


 


แหล่งที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศทก. สป.