แจ้งเรื่องการใช้งานระบบ wireless ชื่อ MOE_WiFi

          ” ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานระบบ Wireless ชื่อ MOE_WiFi ที่ติดตั้งอยู่ภายในกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องใช้ USER และ PASSWORD เดียวกันกับระบบ user Auhentication ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต”

——————————————————————-

แหล่งที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร ศทก.สป.