แต่งกายตามหลักศาสนา

21 พ.ค.2561 – กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไฟเขียวนักเรียนมุสลิมทั้งหญิงและชายของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี แต่งกายตามหลักศาสนาได้ ทั้งคลุมฮิญาบและสวมกางเกงขายาว แต่ขอให้ใช้สีตามเครื่องแบบนักเรียนที่กำหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียน


แฟ้มภาพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (20 พ.ค.2561) ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกับผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เรื่องการไม่อนุญาตให้นักเรียนมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนา ซึ่งการหารือวาระพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของตนในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและไม่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่

จากการหารือ ได้ข้อสรุปตรงกันว่า สพฐ. อนุญาตให้นักเรียนมุสลิมทั้งหญิงและชายของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  สามารถแต่งกายตามหลักศาสนาได้ แต่ให้แต่งตามระเบียบของโรงเรียน โดยนักเรียนหญิงให้คลุมฮิญาบสีขาวหรือสีเดียวกับสีกระโปรง ส่วนนักเรียนชายใส่กางกางขายาวสีเดียวกับนักเรียนทั่วไป

สำหรับระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น นักเรียนหญิงให้สวมกระโปรงจีบสีน้ำเงิน ดังนั้นนักเรียนหญิงมุสลิมก็จะสามารถสวมฮิญาบได้เฉพาะสีขาวและสีน้ำเงิน ส่วนนักเรียนชายให้สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน นักเรียนชายมุสลิมก็จะสามารถสวมกางเกงขายาวได้ แต่ต้องเป็นสีน้ำเงิน

“การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถยุติความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคนต่างศาสนาในพื้นที่ โดยเฉพาะการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนเริ่มมีการปลุกระดมกันแล้วด้วย นอกจากนี้ ตนได้กำชับให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำความเข้าใจกับครู โดยเน้นย้ำเรื่องการสอนเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกับการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกศาสนาด้วย” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว


Photo Credit นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร