แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 15

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า กรณีที่มีการย้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายดังกล่าว ไปสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นั้น ถือว่ายังไม่ได้เป็นผู้ทุจริต เพราะยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น หากตนคิดว่าเป็นผู้ทุจริตคงย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว เพียงแต่ต้องการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ลึกซึ้งชัดเจนก่อนว่ามีใครหรือระดับใดเกี่ยวข้องบ้าง จึงจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อน ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งใคร หากผลการสืบสวนพบว่าไม่มีความผิด ก็ย้ายกลับมาได้ ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (5 มิ.ย.61) กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาบางแห่งปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันหรือนมโรงเรียน จึงสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการลงโทษการทุจริตที่เกิดขึ้นให้เด็ดขาด โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับผิดชอบที่ปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ฯ ของตนเองด้วย


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร