แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด