แถลงข่าวโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย “การปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นไทย” ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนครูต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยมากขึ้น สร้างความเข้าใจได้อย่างสนุกสนาน และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

“ภายในงานได้มีการนำเสนอ สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง Augmented Reality (AR) ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจภักดิ์ รักความเป็นไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย จากธนบัตรอันทรงคุณค่า” ในรูปแบบ 3D Animation ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น ธนบัตรเล่าประวัติศาสตร์พระราชวัง และเรื่องอิเหนา ตอนบุษบาเดินทางไปรดน้ำมนต์ เป็นต้น ซึ่งธนบัตรแต่ละใบจะมีเรื่องราวและความเป็นมาแตกต่างกันไป สร้างความสนุกสนาน แปลกใหม่ และท้าทาย ในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21

ขอแสดงความขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่เด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/6/2563