แนวคิดใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ตอนที่ 3 แนวคิดใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


 


โดย


ดร. จรวยพร ธรณินทร์


 


วันที่ 8 กันยายน 2551


ณ สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


 


(ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint ที่ด้านล่างค่ะ)