แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 


 


(ดูรายละเอียดทั้งหมดที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)


 


 


ที่มา สำนักอำนวยการ