แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สป.

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ