แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

 width=
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
 width=