แผนบูรณาการศึกษา จชต.

ประชุมรับฟังแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษา จชต.

จังหวัดยะลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังแผนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนบูรณาการด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมทั้งมอบนโยบายเพิ่มเติมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ศธภ.8) อำเภอเมืองยะลา
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ขอบคุณถ่ายภาพ : ศึกษาธิการส่วนหน้า
16/9/2559