แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สป.ศธ.

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 

             สามารถอ่านรายละเอียดของแผนเพิ่มเติมได้ที่ :

ไฟล์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แหล่งที่มาของข้อมูล : สอ.สป. กระทรวงศึกษาธิการ