แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ด้านล่างค่ะ


 


 


แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.