แสดงความยินดีแชมป์โลกอาชีวะ

รมช.ศึกษาธิการ “พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลแชมป์โลกจากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ที่เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งให้หาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ไปดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นระบบมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน

วันนี้ (10 มกราคม 2561) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Best Technique Award รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ “The 10th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2018 ที่เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการสร้างสถิติแชมป์โลก 9 สมัยให้กับประเทศไทย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคนไทยทั่วประเทศ ขอแสดงความชื่นชมอย่างที่สุดของนักศึกษา 3 สถาบัน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในฐานะ “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” ในนามของชาวกระทรวงศึกษาธิการจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (9 ม.ค.2561) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จ รวมทั้งฝากแนวทางให้กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติไปดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน เช่นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้จนได้รับการยอมรับผลงานเป็นที่ประจักษ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 9 สมัยให้กับประเทศไทย และทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทีมเดียวกันนี้ยังเป็นการรักษาแชมป์ 2 ปีติดต่อกันด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายต่อความสำเร็จ เพราะมีทีมชั้นนำของโลกส่งเข้าร่วมแข่งขันถึง 55 ทีม จาก 12 ประเทศ

จึงได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ไปดำเนินการให้เป็นระบบมาตรฐาน โดยขอให้พิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังเป็นรายบุคคล รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระเบียบแนวทางการสนับสนุนให้เกิดความชัดเจน เช่น ทุนการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากโล่รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับมาแล้ว พร้อมทั้งให้รายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบในโอกาสต่อไป

“เรื่องนี้ถือเป็นศักดิ์ศรีที่รัฐบาลตั้งใจทำขึ้นแทนคนไทยทั้งหมด เพื่อชื่นชม พัฒนา และสนับสนุน “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน และขอฝากข้อคิดและแนวทางที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป คือ “ตั้งใจทำ นำเพียรคิด จิตฝักใฝ่ หมั่นไตร่ตรอง” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวในตอนท้าย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า สอศ.พร้อมรับแนวทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนให้สถานศึกษามากขึ้น ข้าราชการครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุมทีมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ส่วนครูอัตราจ้างที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเลื่อนให้เป็นพนักงานราชการ ส่วนนักศึกษาทุกรายจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ จะนำแนวทางดำเนินงานในส่วนของอาชีวศึกษาไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมแบะนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
10 มกราคม 2561