โครงการติวเข้มเต็มความรู้ ( Turtor Channel )

    

รูปภาพประกอบ

      โครงการติวเข้มเต็มความรู้ ( Turtor Channel ) แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ ETV ออกอากาศทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 น.- 12.00 น.โดยทาง กศน.เป็นผู้ดำเนินการผลิตรายการ และหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์

คลิกชมรายการ:http://www.etvthai.tv/index.php

www.etvthai.tv หรือ www.nfe.go.th ,www.moe.go.th,http://tutor.mitech.co.th/

แหล่งที่มาของข่าว : สำนักงาน กศน.สป.ศธ.