โครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2553

คอลัมน์: กิจกรรมนอกตำรา


          มาเขียนจดหมายกันเถอะ…บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  จัดโครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2553 หัวข้อ “ฉันจะมีส่วนอย่างไร เพื่อช่วยทำให้สังคมไทยเป็นสุข” เชิญชวนคนไทยร่วมกันบันทึกเรื่องราวของสังคมไทยด้วยการเขียนจดหมายถึงใครก็ได้เพื่อเป็นการบอกเล่า แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือประถม มัธยม อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งจดหมายมาได้ที่ตู้ ปณ.2553 สำนักงาน ปณท กรุงเทพฯ 10002 โดยไม่ต้องติดแสตมป์ ถึงวันที่  31 ส.ค.นี้  สอบถามโทร. 1545 หรือที่ www.thailandpost.co.th
          คัดนักดนตรีเข้าค่าย…ค่ายวงดุริยางค์ เยาวชนนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ประจำปี 2553 เปิดรับคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีในวง Orchestra และวง Wind Ensemble เข้าค่ายที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดทดสอบความสามารถทางดนตรีทั่วประเทศ วันที่ 24 ก.ค.นี้ ที่ ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา วันที่ 25 ก.ค. ที่ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ วันที่  30  ก.ค.นี้  ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา วันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ ร.ร.ดนตรีสยามกลการอุดรธานี วันที่ 1 ส.ค.นี้ ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล สอบถามโทร.0-2800-2525 ต่อ 107-8
          ชวนน้องรักษ์ธรรมชาติ…สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการไอเดีย กรีน ชวนน้องรักษ์ธรรมชาติ ปีที่  2  จัดประกวดวาดภาพหัวข้อ รักษ์โลก…รักษ์สิ่งมีชีวิตในชุมชนของเรา ชิงทุนการศึกษา ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ตู้ ปณ.70 ปณศ.บางซื่อ กทม. 10800 สอบถามโทร.0-2586-1000 หรือ www.ideaonpaper.com
          เพาเวอร์กรีน 5…คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับภาคเอกชนจัดค่ายเพาเวอร์กรีน 5 เปิดรับสมัครน้องๆ ม.5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันที่ 18-24 ต.ค.นี้ ที่ ม.มหิดล ศาลายา ส่งเรียงความหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพที่บ้านฉัน ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย” เพื่อคัดเลือกเข้าค่ายได้ที่ ม.มหิดล ถึงวันที่ 31  ก.ค.นี้  สอบถาม 0-2441-5000.


          –ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 ก.ค. 2553 (กรอบบ่าย)–