โครงการฝึกอบรมด้านการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา ของ IIEP ยูเนสโก ประจำปี ๒๕๕๕

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (International Institute for Educational Planning – IIEP/UNESCO) เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางของสถาบัน IIEP ของยูเนสโก “ด้านการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๕..อ่านต่อ

ข้อมูล: กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สต.สป.