โครงการรักไอที รักษ์โลก (IT green project)

      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัมนาไทย ได้จัดทำโครงการรักไอที รักษ์โลก (IT green project) ขึ้นมาเพื่อให้ครูและนักเรียน ช่วยกันระดมสมอง ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำโครงการ การใช้ไอทีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านใช้ให้ปลอดภัยและเหมาะสมและยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน จึงอยากจะฝากประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารไปยังโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้รับทราบข่าวสารของโครงการ

      ดาว์นโหลดแนบไฟล์ตัวจดหมาย ตัวโครงการ และใบสมัครโครงการด้านล่างค่ะ


ข้อมูลจาก : สุจิตรา สาระอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มูลนิธิอินทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โทร 02-6427031 ต่อ 12 แฟกซ์ 02-6427032