โครงการสานฝันการกีฬาฯ

ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นาทวี


จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ผู้บังคับการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมครั้งนี้ เพื่อทำพิธีเปิดอาคารหอพักนักเรียนในโครงการ และรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นำนวัตกรรม 4S มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย Syllabus (หลักสูตร) Supervision (ระบบดูแล) Support (ผู้สนับสนุน) และ Success (ความสำเร็จ) พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนในโครงการ และให้โอวาทว่า “เด็กโรงเรียนสานฝันฯ ต้องสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน กล่าวคือต้องเรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น ทำในสิ่งที่ดีงาม สร้างความสุขให้กับครูและผู้ปกครอง และจงทำความฝันให้เป็นความจริง ให้เป็นที่ภูมิใจของทุกคน” ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะให้การดูแลนักเรียนในโครงการ พร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาตามความสนใจของนักเรียน

ทั้งนี้ จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย จนเห็นผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมา

ซึ่งพบว่านักเรียนมีความรักความสามัคคี มีผลการเรียนดีขึ้น มีความสุข เป็นไปตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” และพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 60 รวมทั้งมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น นายมูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่มินิมาราธอนนานาชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย เป็นต้น และผลสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในระดับ “ดีมาก” รวมทั้งโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา จากชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย

ังนั้น จึงได้มีดำริให้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ในโครงการได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู ผู้บริหารการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง จึงได้เน้นย้ำขอให้นำวิธีการพัฒนาที่ดีที่ประสบผลสำเร็จ ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และต่อยอดในระดับกลุ่มโรงเรียนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/กราฟิก

คณะทำงาน รมช.ศธ. : ข้อมูล/ภาพถ่าย
20/6/2559