โครงการ “ด้วยรักและห่วงใย”

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ  คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณาจารย์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่ลูกหลานเยาวชนได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย”  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


ขอบคุณข้อมูล: คณะทำงาน รมช.ศธ.
24/5/2560