โครงการ Google Coding Teacher Leader

Google มีองค์ความรู้หลากหลาย หลายระดับ หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย 


     โดยกิจกรรมสำหรับครู ครั้งนี้จะเป็นพื้นฐาน Computer Science  และ Computational Thinking ซึ่งสำหรับกลุ่มคุณครูนั่น Google ให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา Computational Thinking ให้กับเด็ก โดย Google ได้จัดทำหลักสูตร  และมีแนวทางแผนการสอน ให้ครูไปสอนให้เกิดพัฒนาการกับเด็กค่ะ    


     ขอเชิญครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วม “โครงการ Google Coding Teacher Leader” เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน “Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้า Boost Camp กับ Google Engineer จาก Silicon Valley (การอบรมเป็นภาษาไทย) ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ Google Office สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 9-16 ปี
     2. สามารถนำไปขยายผลในการเรียนการสอนของตนได้
     3. ไม่จำเป็นต้องเป็นครูคอมพิวเตอร์ ต้องการครูอาจารย์ที่สอนวิชาที่หลากหลาย
     4. มีจิตอาสา รักชาติ ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น


สิ่งที่ Google Coding Teacher Leader จะได้รับ
     1. เข้าร่วม Google Coding Boost Camp กับ Google Engineer จาก Silicon Valley (ภาษาไทย)
     2. มาเยี่ยมชม Google Office Thailand
     3. วุฒิบัตรจาก Google และ EduTech Thailand
     4. Learning Toolkits สำหรับ Coding
     5. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย


โดยสมัครมาได้ที่ gg.gg/Apply-GCoding ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้นะคะ


ติดต่อสอบถาม
info@edutechthailand.com
Line: gg.gg/line-EduTech
FB: @EduTechTH