ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด