ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน

เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน