๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


 


 


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง