12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณสถิตเสถียรในดวงใจปวงชนชาวไทย”  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดว่า วันที่ 18 มกราคม 2560 ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบแห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานี้ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิต เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ จะนำพาคนไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วยการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อจะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ความรู้ความสามารถและวิทยาการสมัยใหม่ และความเห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปีนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน อันเนื่องจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติยศประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการถวายความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดแสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการสายน้ำแห่งนวัตกรรม การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ การจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ดนตรีในสวน “บทเพลงของพ่อ” กาดมั่วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
18/1/2560
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: เฟซบุ้ค @Panadda Diskul