126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี น้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชาติ และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ฯ ประจำปี 2561 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 7.30 น. จะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา 10.30 น. จัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย โดยใช้จำนวนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์มายุ 89 พรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี ชื่อว่า “126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลัง วังจันทรเกษม” ความหนากว่า 270 หน้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการศึกษาชาติ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ผลการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ แจกจ่ายให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดทั่วประเทศ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วย


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา
Photo ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร