"2 รองปลัด ศธ." กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

(24 ต.ค.62) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ และนายธีรพงษ์ สารแสน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และศาลปู่เจียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, งานแต่งงาน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เมฆ, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม