เสมา2 หวังปั้นวิทยาลัยเมืองประมง เป็นต้นแบบ “ครัวทะเล สู่โต๊ะอาหารทั่วโลก อย่างมีคุณภาพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร โดยมี นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมสัน ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีความพร้อม มีความอุดมสมบูรณ์ และมีชื่อเสียงด้านการผลิตและแปรรูปอาหารทะเลไปทั่วโลก โดยนำการเรียนการสอนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน: STI (Science Technology Innovation) เพื่อพัฒนาและยกระดับวิทยาลัยประมงให้เป็น Digital Agri College ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ มีคุณภาพ มีงานทำ และทำงานเป็น และนำไปสู่การเป็น เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)

“ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยประมงสมุทรสาครที่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้ตรงตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการเรียนการสอนที่ดีอยู่แล้ว ก็ขอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยาลัยประมงสมุทรสาครจะเป็นต้นแบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการประมงให้เป็น ครัวทะเล สู่โต๊ะอาหารทั่วโลก อย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยยินดีให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ ของวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาของการศึกษาไทยร่วมกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และการเดินเรือ และพบปะสอบถามและให้กำลังแก่ครูและนักเรียนของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/7/2563