5K Dream Run

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” เป็นประธานปล่อยตัวกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” ริมหาดสมิหรา จ.สงขลา

วันนี้ (23 ธ.ค. 61) ณ หาดสมิหลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เริ่มออกตัวจากจุดเริ่มต้นบริเวณวงเวียนนางเงือกสงขลา วิ่งเลียบหาดชลาทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา โดยมีจุดกลับตัวที่บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นระยะทางไป-กลับ 5 กิโลเมตร

ผลการวิ่งมีผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรก นายสหัสวรรษ มานะกล้า จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และมอบรางวัลถ้วยเกียรติยศ  OVERALL ให้กับเด็กหญิงชนานันท์ วิศพันธุ์ จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

กิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” ในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมครู-ผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในการขับเคลื่อนชมรมฯ พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเดิน – วิ่ง และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้


Written by ปชส ศปบ.จชต.
Photo Credit ปชส ศปบ.จชต.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร