แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าววงการศึกษา

ดูละครย้อนคิด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
คณะผู้แทนนักเรียนไทยเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
ชูการศึกษาเอกชนภาคอีสาน ทางเลือกสู่อนาคต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
สกศ. เฟ้นหา good practice นำร่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ EF
นักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
มหาจุฬาลงกรณหนุนอาชีวะจัดการศึกษาวิถีพุทธ R-Excellence บ่มเพาะให้เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
อนุ กกส. เข้าพบ รมว.ศธ. นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน Big Data และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการรอบรั้วเสมาช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็นการสำรวจโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการสอบ O-Net (ตามนโยบายปลัด ศธ.)
สพฐ.มอบบ้านน้ำใจ “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

จำนวนทั้งหมด4864รายการ

1 2 271
Top