Download ภาพโปสเตอร์ " พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน "

” พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน “กระทรวงศึกษาธิการ ถวายพระราชสมัญญานาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวdownload ภาพโปสเตอร์ ” พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน “กระทรวงศึกษาธิการ ถวายพระราชสมัญญานาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ตามหนังสือ ศธ 04216/454 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


download ได้ที่นี่ http://school.obec.go.th/user/sudsakorn_54/king2554_23.zip


หรือที่ ลิงค์สำรองนี้ http://file1.uploadfile.biz/i/MZEMMEIIEZXEID


– download แล้วจะได้ไฟล์.zip จำนวน 1 ไฟล์
– เมื่อแตก .zip ไฟล์แล้ว จะได้ ไฟล์ชื่อ king2554_23.ai
สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม illustrator
– ไฟล์ที่ได้มีการกำหนดขนาดไว้คือ ประมาณกระดาษ A4 นำไฟล์ไปทำป้ายไวนิลได้เลย
โดยไม่ต้องขยายขนาด ให้นำไฟล์ไปบอกขนาดที่ต้องการกับผู้ทำป้ายได้เลยว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ โปรแกรมของเครื่องพิมพ์จะทำการขยายขนาดให้เอง


– เซฟไฟล์ นำไปปริ๊นโดยนำไปปริ๊นในการทำป้ายไวนิลได้เลย


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/node/3644