FIFA 11 for Health

MoU “FIFA 11 for Health


FIFA ลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก” (FIFA 11 for Health : a football-based health education programme for children) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชียที่ร่วมโครงการนี้

ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย Dr. Jiri Dvorak หัวหน้าฝ่ายแพทย์ ผู้แทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) โครงการฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา, ผู้แทนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ตลอดจนสื่อมวลชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


Dr. Jiri Dvorak หัวหน้าฝ่ายแพทย์ของ FIFA กล่าวว่า FIFA ได้มีความร่วมมือด้านการแพทย์ในกีฬาฟุตบอลกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาเป็นเวลานาน สำหรับโครงการ FIFA 11 For Health นี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการด้วยการหารือกับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา และต่อมาได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับการฝึกอบรมครูพลานามัยจากโรงเรียนนำร่อง 18 แห่ง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 โดยตั้งเป้าขยายผลการอบรมครูพลานามัยไปยังโรงเรียน 38,000 แห่ง ภายในปี 2019 และสามารถเข้าถึงเด็กไทยกว่า 1 ล้านคนต่อปี อีกทั้ง FIFA ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลไทยในการนำกีฬามาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในโครงการ FIFA 11 จะประสบผลสำเร็จด้วยดี


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นวันสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ FIFA11 For Health โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอายุ 11-12 ปี หรือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ นอกเหนือจากการที่เด็กไทยจะได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมากขึ้น โครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดความสุขถึงผู้ปกครอง อีกทั้งอาจจะได้ช้างเผือกด้านกีฬาฟุตบอลจากโครงการนี้ด้วย ในเบื้องต้นจะจัดการฝึกอบรมครูพลานามัยโรงเรียนนำร่อง โรงละ 2 คน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการฝึกอบรมให้กับครูพลานามัยทั่วประเทศต่อไป

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลไทย ขอขอบคุณ FIFA และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการ FIFA 11 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้สโลแกน “Teach Less Learn More” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย


พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2009 มี 24 ประเทศเข้าร่วม ประสบผลดีมาโดยตลอด สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความภูมิใจที่ FIFA คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชีย ต่อจากศรีลังกา เมียนมา และกัมพูชา ที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำกีฬาฟุตบอลมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมในประเทศไทย จึงนำกีฬาชนิดนี้มาส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี โดยการสอนทักษะฟุตบอลไปพร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดี กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กวัย 11 ปี ที่เข้าโครงการจะสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ กลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยของประชาชนชาวไทย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
23/2/2559