I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยมีนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), นายเอกชัย เอื้อครองธรรม ผู้อำนวยการผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนตัวแทนศิลปินที่ร่วมโครงการ คือ จา พนม, พลอยชมพู, เบลล์ ฮอร์โมน และวฤธ หงสนันท์ (เป๋า) ร่วมแถลงข่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์โครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER” ได้ถูกเผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อต้องการยกระดับภาษาอังกฤษให้คนไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้กระทรวงต้องย้อนกลับมาคิดใหม่ ว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับคนในประเทศควรเริ่มจากอะไร โดยพบว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่แรงบันดาลใจและการตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ โครงการนี้จึงเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจก่อน ด้วยการรวบรวม Idol ของเด็กๆ ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มาแสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และหากเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆ เพื่อเป็นการเร้าให้เด็กต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กๆ เพราะในปัจจุบันเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นภาษาสำคัญที่นำมาใช้ในด้านต่างๆ เช่น การทูต การค้า วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เด็กไทยจึงต้องขยันและพยายามฝึกฝนเพื่อให้เก่งภาษาอังกฤษ โดยสามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้จากสื่อต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในอดีต

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวเพียงผู้เดียวได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ GMM Grammy หรือโพลีพลัส เป็นต้น ซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ให้ความร่วมมือด้วยใจจริงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตวีดิทัศน์ พร้อมทั้งจัดหาดารา นักร้อง นักแสดง รวมทั้งนักกีฬามาเข้าร่วมโครงการ

จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร และถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในนามกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำวีดิทัศน์เผยแพร่โครงการต่างๆ ในลักษณะนี้จา พนม กล่าวว่า เมื่อครั้งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ก็ได้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเหมือนเด็กทั่วๆ ไป แต่ก็จดจำไวยากรณ์แบบผิดๆ ถูกๆ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่มีความสุข และเกิดความกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษ แต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องทำงานและแสดงภาพยนตร์กับชาวต่างชาติ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีความรักในการแสดงภาพยนตร์, ความชอบในการผลิตภาพยนตร์เพื่อที่จะนำออกไปสู่ต่างประเทศ และต้องการเป็นนักแสดง Hollywood รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักแสดงชาวต่างชาติ ก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ทำให้ต้องเริ่มต้นฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

โดยได้เริ่มฝึกทักษะภาษาอังกฤษเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีวันสาย เราต้องทำวันนี้ให้ดี ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก แต่เราต้องขยันและพยายาม ส่วนวิธีการที่ใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพื่อให้สื่อสารได้ภายใน 6 เดือน เริ่มจากการเลือกฝึกฝนในสิ่งที่เราถนัดที่สุด คือ การดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ, การฝึกพูดภาษาอังกฤษและจดจำ, การฟังเพลงและร้องเพลงภาษาอังกฤษ โดยยึดหลัก Learning by Doing เพราะทุกสถานที่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษของเราได้ อีกทั้งควรจดจำคำศัพท์ให้เยอะที่สุด บางครั้งอาจจดจำด้วยวิธีการร้องเพลง ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของเราได้


พลอยชมพู กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ YouTube และดูคลิปวีดิโอต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น วีดิโอสอนเล่นเกม, วีดิโอสอนทำอาหาร, วีดิโอสอนแต่งหน้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีความสนใจในเกมและอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะตั้งค่าเนื้อหาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดความพยายามใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้ก็จะทำการค้นหาในอินเทอร์เน็ตและเปิดพจนานุกรม

สำหรับภาษาอังกฤษนั้น ต้องพูดให้เป็นและฟังให้เป็น เพื่อให้สื่อสารโต้ตอบกันได้ แม้ว่าส่วนตัวจะเป็นลูกครึ่ง แต่ก็ยังมีลูกครึ่งจำนวนมากที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ตัวอย่างเช่นตนเองเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน เกิดและเติบโตที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเด็กเยอรมันนั้นก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้ ครอบครัวของตนเองก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาให้อ่าน ทำให้เกิดการซึมซับภาษาอังกฤษเรื่อยมา

ในปัจจุบันมีความฝันที่จะไปผลิตผลงานเพลงที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งหากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็คงจะทำตามความฝันไม่ได้เช่นกัน และคงจะไม่มีแฟนคลับชาวต่างชาติจำนวนมากเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาส ถึงจะได้รับโอกาส ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเปิดโอกาสในชีวิตของเรา


เบลล์ ฮอร์โมน กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ แต่การใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เก่งมาก อยู่ในขั้นพอใช้ได้ สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนั้น ก็ได้เรียนไวยากรณ์เหมือนเด็กไทยในโรงเรียนอื่นๆ แต่ที่โรงเรียนจะเน้นการฟังและการพูด โดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน หากพูดภาษาไทยที่โรงเรียนจะถูกหักคะแนน จึงเหมือนเป็นข้อบังคับให้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัว เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตที่โรงเรียน ส่วนการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองนั้น เริ่มจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ รวมทั้งดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ โดยไม่อ่านบทบรรยาย (Subtitle) ภาษาไทยด้านล่าง โดยจะฝึกฟังมากกว่าการอ่านคำแปลเป็นภาษาไทย


เป๋า วฤธ  กล่าวว่า เมื่อครั้งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เคยศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติในไทย แต่ก็พูดภาษาไทยกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก จากนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ โดยมีเพื่อนเป็นคนไทยเพียง 4-5 คน ทำให้ต้องสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ นอกจากนี้ การได้เล่นกีฬาต่างๆ ทำให้มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติจำนวนมาก เมื่อเราพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง เพื่อนชาวต่างชาติจะช่วยสอนให้เราพูดอย่างถูกต้อง ถือเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองด้วย

นอกจากนี้ เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก และการที่คนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วย โดยการสื่อสารกับชาวต่างชาตินั้นจะต้องไม่กังวลถึงความไพเราะหรือสำเนียงที่ถูกต้อง แต่ขอให้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้


โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นายเอกชัย เอื้อครองธรรม ผู้อำนวยการผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการชุดนี้ พร้อมทั้งตัวแทนศิลปินดังกล่าวที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ผู้สนใจติดตามรับชมได้ที่ YouTube หรือดาวน์โหลดที่ MediaMoe                                             


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559  ว่าได้นำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปเปิดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับชมแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเน้นย้ำและกระตุ้นให้ข้าราชการสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย พร้อมทั้งสอบถามความก้าวหน้าเรื่องที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปจัดทำเว็บไซต์รวบรวมแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งก็ได้ยืนยันให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วว่าภายในเดือนมกราคมนี้จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า จะเปิดตัวเว็บไซต์การสอนภาษาอังกฤษภายในเดือนมีนาคม 2559 โดยระยะแรกจะสอนภาษาอังกฤษทั่วไป โดยมีทั้งคำศัพท์และรูปประโยคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นจะลงลึกไปในแต่ละกลุ่มอาชีพ เช่น ธุรกิจ การแพทย์ การท่องเที่ยว เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/1/2559


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/1/2559