Jeducation ชวนน้องๆ ม.ปลายร่วมท้าทายความสามารถในการแข่งขัน J-Challenge ชิงทุนทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

Jeducation ชวนน้องๆ ม.ปลายร่วมท้าทายความสามารถในการแข่งขัน J-Challenge
ชิงทุนทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น – สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  ในโครงการ J-Challenge ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553   การแข่งขันเป็นประเภททีมๆ ละ 2 คน  ทีมชนะเลิศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน จะได้รับรางวัลทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ 

J-Challenge เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนมัธยมปลายที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีความชื่นชอบญี่ปุ่นได้เข้าร่วมท้าทายความสามารถและสนุกสนานกับการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้เน้นแค่ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  แต่จะครอบคลุมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุก ๆ ด้านทั้งสาระและบันเทิง      

เจเอ็ดดูเคชั่น  มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนและนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี   เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคต  การแข่งขัน J-Challenge จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28  และวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553  ภายในงานมหกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR 2010 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   
  
ปิดรับสมัคร  วันที่ 15 สิงหาคม 2553
 
นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ : ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม กรุงเทพฯ โทร.02-2677726 ติดต่อคุณชุนิดา จันทร์แก้ว
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซท์  www.jeducation.com/9  
Email : news@jeducation.com