MOE CUP ครั้งที่ 2

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬากลางองค์กรปกครองส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ “MOE CUP” จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมีความก้าวหน้าในหลายส่วน อาทิ การเปิดสถานศึกษาเป็นลานกีฬา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชน ได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี, การส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถพิเศษด้านกีฬาอย่างเต็มที่ในโครงการห้องเรียนกีฬา, การเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา พร้อมต่อยอดสู่การเล่นกีฬาอาชีพ ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการจัดการแข่งขัน MOE CUP ในครั้งนี้ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชายและหญิง และฟุตซอลชาย รวมทั้งรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รู้รักสามัคคี พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศต่อไป


นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาร่วมกันยังทำให้ผู้เล่นกีฬาแสดงศักยภาพความสามารถ เพื่อผลักดันตัวเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ ดังเช่นการในการแข่งขันหลายรายการที่มีผู้ชนะการแข่งขัน (แชมป์) ในหลายระดับ ทั้งแชมป์โครงการห้องเรียนกีฬา แชมป์ในระดับอาชีวศึกษา แชมป์โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านกีฬาอย่างชัดเจน จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ให้การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และก้าวสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) วอลเลย์บอล (ชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) และฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี) โดยจัดการแข่งขันระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาแต่ละจังหวัด จากนั้นคัดเลือกมาแข่งในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมการแข่งขันฟุตบอลชายคู่ชิงชนะเลิศ ในวันนี้
ในโอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 3 ปะเภทกีฬา ประกอบด้วย


วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


– รางวัลชนะเลิศ : รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : รร.ละงูพิทยาคม จ.สตูล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : รร.นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : รร.มัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม : นายบลูยามีน มามะ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า และนักตบยอดเยี่ยม : นายอิฮซาน สะอิ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลบล็อกยอดเยี่ยม : นายฟาดีลัน ดือราแม รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายวิจิตร พลเมือง รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม : นายนิกร เซ้งเถียร รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส


วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


– รางวัลชนะเลิศ : รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : รร.โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : รร.นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา
– รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม : น.ส.โสริดา ลาเตะ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า : น.ส.สุภาวดี หมื่นสุข รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลนักตบยอดเยี่ยมและบล็อกยอดเยี่ยม : น.ส.ปวีณา ชุนโธสง รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายวิจิตร พลเมือง รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม : นายนิกร เซ้งเถียร รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส


ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี


– รางวัลชนะเลิศ : รร.กีฬาจังหวัดยะลา จ.ยะลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : รร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม จ.ปัตตานี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : รร.บำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : รร.เจ๊ะบีลัง จ.สตูล
– รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม : นายฮานาฟี ตาเยะ รร.กีฬาจังหวัดยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด : นายอิลฮัม สะนิ รร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม จ.ปัตตานี
– รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายไมตรี แววสว่าง รร.กีฬาจังหวัดยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม : นายยุทธนา มยะกุล รร.กีฬาจังหวัดยะลา จ.ยะลา


ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


– รางวัลชนะเลิศ : รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : รร.โรงเรียนศาสนบำรุง จ.สงขลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : รร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ.ยะลา
– รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม : นายอัฟนาน ยูโซ๊ะ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด : นายเซวาล บิลอะหลี และนายฟาอิช มามะ รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
– รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายซูฮัยมิง สีรอมา รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม : นายนิกร เซ้งเถียร รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส


ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


– รางวัลชนะเลิศ : รร.มัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : รร.กีฬาจังหวัดยะลา จ.ยะลา
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
– รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม : นายอิสกันดา มะสาหละ รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
– รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด : นายอัมราน ลาแว รร.มัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส และนายชนวีย์ รอฮิม รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้เล่นกองหน้ายอดเยี่ยม : นายนาวาวี วาเลาะ รร.มัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
– รางวัลผู้เล่นกองกลางยอดเยี่ยม : นายชารินทร์ หะยีดอเลาะ รร.กีฬาจังหวัดยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้เล่นกองหลังยอดเยี่ยม : นายมะยิ ลอมอ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม : นายอภินันท์ ปูหัด รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายพยุงศักดิ์ พิณนารัตน์ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
– รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม : นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ รร.มัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาสWritten by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร